Skip Navigation

«Smittesikring og biosikkerhet i norsk havbruksnæring»

09. november 2020

Viktig prosjekt gjennomført og lansert

Vi lanserte nylig sluttrapporten i et prosjekt som er med på å tegne kartet videre for norsk laksenæring når det kommer til smittekontroll og fiskevelferd. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med BDO, som prosjektleder. Vi har fått en sluttkommentar fra Lene-Catrin – som også ble kommunisert i webinar med rapportslipp:

Det har vært gjennomført et stort stykke arbeid, og det har vært krevende å levere på et nivå som har stått til forventningene fra en tøff referansegruppe. Vi har blitt sendt hjem mer enn en gang med beskjed om å løfte oss, og ta et enda mer fremtidsrettet perspektiv. Det vil være en krevende øvelse å løfte næringa fra de evinnelige diskusjonene om skrogsmitte og karantene og sanering eller ikke sanering, om stamping out har en effekt, om ventemerder egentlig utgjør en risiko og om det nå er så farlig å kjøre smolt med slaktebåt.

Det er alltid behov for mer kunnskap, men vi må først og fremst ta i bruk kunnskapen vi allerede har.  I 2030 har næringa forhåpentligvis på plass en standard for fiskevelferd og biosikkerhet som gjør at de som driver i henhold til denne får vokse. Jeg håper at noen lykkes med å sette sammen ledere fra næringa med tilstrekkelig mulighet til å påvirke, og at de kommer opp med noen tøffe mål som gjentas ofte og høyt, jeg er veldig spent på hva som blir neste steg!

Prosjektet er støttet av FHF. Jørund Larsen og Merete Gisvold Sandberg har vært hovedbidragsyterne fra BDO, mens Barbo Klakegg og Lene-Catrin Ervik har vært sentral fra Åkerblå. FoMas har bidratt inn i delleveranser. Les mer om prosjektet, prosjektgruppe og referansegruppe her

Det ble gjort opptak av lanseringsmøtet, og dette vil være tilgjengelig på linken under fram til 16. november: https://vimeo.com/476264781/00f249513b

Rapportene er tilgjengelig på FHFs hjemmesider:
https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901522/

Noen hyggelige tilbakemeldinger har vi også fått:
«Terningkast 6 på både teknisk gjennomføring, presentasjoner, innspill og tydelighet»
«Dette er det mest nyttige prosjektet vi har sett. Veldig bra jobb»