Skip Navigation

John Andreas Ness inn som prosjektleder i «Akvademiet»

21. oktober 2020

Åkerblå har styrket sin satsing på kurs og undervisning

John Andreas Ness. Foto: ÅkerblåÅkerblå har styrket sin satsing på kurs og undervisning gjennom varemerket «Akvademiet», som samler aktiviteten for Åkerblå, FoMAS og Marin Helse, og utgjør en egen avdeling i organisasjonen. John Andreas Ness går inn som prosjektleder.


John kommer fra stilling i Ecotone der han hadde ansvar for salg av selskapets nyutviklede miljøkartleggingstjeneste. Videre har John erfaring fra mange år i Kongsberg-systemet der salg og kurs har vært blant hovedaktivitetene, og han har lang erfaring med å følge opp kunder og kontrakter fra flere engasjement.

I Akvademiet vil John ha det overordnede ansvaret for de fleste prosesser knyttet til utvikling og salg av kurs, og vil bistå med å videreutvikle organisasjonen innenfor kurs og undervisning.

Gå til Akvademiet