Skip Navigation

Vi lanserer Akvademiet – kurs og kompetanseheving

23. juni 2020

Alt på en plattform

Vi i Åkerblå, FoMAS og MarinHelse har gjennom mange år tilbudt kurs på hver vår kant. Nå samler vi det beste fra alle tre, og tilbyr en bred portefølje av kurs i ulike format. Med brukeren i fokus har vi utviklet en nettportal med enkel oversikt, innkjøp og gjennomføring av kurs.  Lang erfaring og bred kompetanse innen fag og IT kommer godt med– og vi har et stort fortrinn ved å være til stede langs hele Norges kystlinje.  

Ny eierstruktur, nytt varemerke og ansettelse av ny leder

Etablering av Akvademiet er et resultat av en ny eierstruktur med selskapene samlet under samme paraply. I januar etablerte vi et konkret prosjekt for å utvikle samarbeidet knyttet til kurs, og i vår oppstod tanken om et felles varemerke. Derfra har mange baller blitt kastet i lufta – og vi er stolte av å presentere resultatet i dag!

Vi har også startet en prosess med å få på plass ny leder: se stillingsannonse

Kurs og Korona

Etterspørselen har økt betydelig det siste året, og skjøt ytterligere fart i takt med pandemien. Det er vanskelig å gjennomføre tradisjonelle klasseromskurs, og vi forventer at de tradisjonelle undervisningsmetodene endres for godt – i større eller mindre format.  Vi var heldigvis godt rustet for omlegging gjennom satsing på E-kurs på hver vår kant. Digitale kurs tilbys nå gjennom en bred portefølje, samtidig fortsetter vi med kompetanseheving både i felt og klasserom.

Tre kjerneområder – men ønsker samarbeid på andre områder

Våre primære kompetansefelt er fiskehelse, miljø og tekniske tjenester knyttet til havbruk. Vi kommer til å fokusere vår kursproduksjon rundt disse fagfeltene, men ønsker også samarbeid med andre leverandører. Dette kan gi fortrinn for både kunden, oss og samarbeidspartnere gjennom nettopp «alt på en plattform»

Undervisning – i klasserom eller på nett?

E-kurs viser seg å kunne være fult på høyde med tradisjonelle kurs, og vi er stolte over de produktene vi nå utvikler. Vi tar kursdeltakerne med både over og under vann, ut på havet og inn i landanleggene gjennom høyt innslag av videoer – noe som gir godt læringsutbytte. Det er mange fordeler med kurs på nett. Det handler om både tid og indirekte besparelser – men viktigst av alt gir det større fleksibilitet for kunden. Samtidig ønsker vi gjerne å møte deltakerne ansikt til ansikt, noe vi legger opp til gjennom både tradisjonelle fora og nye digitale muligheter.

Internasjonalt og flere språk

Vi tilbyr i dag flere kurs på engelsk, og er i ferd med oversettelse av kurs for slakteripersonell på litauisk. Selv om det er viktig at personell fra andre kulturer lærer norsk, er den beste læringen på et språk en behersker. Vi tester derfor markedet på neon begrensede språk og kurs i første omgang. Videre har vi en strategi om å være til stede i utlandet, ikke minst fordi vi ser at mange av våre kunder har aktivitet i andre land og ønsker våre tjenester også der.