Skip Navigation

Åkerblå kjøper resterende 51 prosent av Marin Helse

26. mai 2020

Åkerblå Group har inngått en avtale om å kjøpe resterende 51 prosent av aksjene i Marin Helse AS gjeldende fra 1. juli 2020. Åkerblå eier dermed 100 prosent av Marin Helse.

Marin Helse og Åkerblå vil bestå som egne selskaper, men vil inngå et nært samarbeid hvor en kan dra veksler på selskapenes sterke sider til å enda bedre møte oppdrettsnæringens behov. Samtidig vil Åkerblås fiskehelse, miljø- og tekniske avdeling i Nord Norge etablere felles kontorfasiliteter med Marin Helse i Alta, Tromsø og Harstad.

– Dette er en god løsning for de to selskapene og norsk oppdrettsnæring. Som bidragsytere til en bærekraftig utvikling av næringen er vi avhengige av mer spisskompetanse for å kunne bidra effektivt og mer målrettet til å løse dagens og morgendagens problemstillinger. Åkerblå og Marin Helse vil på denne måten få enda bedre forutsetninger til å møte disse utfordringene.

sier Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå Group.

Formålet med investeringen i Marin Helse er å bygge et solid regionalt samarbeid mellom selskapene som skal være i stand til å møte de behov og krav som dagens oppdrettsnæring stiller innenfor fagfeltene fiskehelse, fiskevelferd, oppdrettsmiljø og oppdrettsteknologi.

Øystein Markussen fagleder fiskehelse, Kay Roger Fjellsøy, Per Anton Sæther, Daglig leder Hill Jorunn Kåberg fra Marin Helse og Renathe Greve HR sjef og CFO Frode Westbye fra Åkerblå Group.

– I Åkerblå har vi alltid sett på Marin Helse som en solid og spennende aktør på fiskehelsesiden. De har ofte en annen tilnærming til aktuelle problemstillinger og har utviklet seg innen enkelte fagfelt på en annen måte enn vi har gjort. Vi er særlig opptatt av Marin Helse sin evne til å fokusere på kunnskapsheving blant de som jobber på merdkanten, samt evne til å utvikle systemer og løsninger som bygger opp under fiskevelferd og fiskehelse.

legger Roger Sørensen til.

Styrking i Nord-Norge

Åkerblås miljøavdeling i Tromsø, er flyttet under samme tak med Marin Helse i alle byene. I tillegg vil Åkerblås miljø- og fiskehelseaktivitet i Lofoten-Vesterålen samarbeide tettere med Marin Helse innenfor fag og administrasjon.

Åkerblås kontorer i Møre og Romsdal og Trøndelag, samt datterselskapet FoMAS Fiskehelse og Miljø AS, vil også kunne kapitalisere på samarbeidet med Marin Helse.

Daglig leder i Marin Helse, Hill Jorunn Kåberg, sier at avtalen innebærer en klar styrking av Marin Helse og en stor satsning på regionen Nord Norge.

– Sammen tror vi det er mulig å etablere et kompetansesenter i Nord-Norge som kan styrke Norge som en ledende verdensnasjon innenfor fiskehelse og fiskevelferd.

sier Hill Jorunn Kåberg.

Kay Roger Fjellsøy og Per Anthon Sæter vil fortsette i sine jobber i Marin Helse AS. Partene er enige om å holde de finansielle detaljene i transaksjonen konfidensielle.

Åkerblå Group er eid av selskapets ledelse og sjømatinvestoren Broodstock Capital. 


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Roger Sørensen, daglig leder i Åkerblå, tel: +47 91 53 71 23, e-post: roger.sorensen@akerbla.no 

Hill Jorunn Kåberg, daglig leder i Marin Helse, tel: +47 948 99 350, e-post: hjk@marinhelse.no