Skip Navigation

Åkerblå Group kjøper 100% av aksjene i hhv. Ferskvannsbiologen AS og Skandinavisk Naturovervåkning AS

10. juli 2020

På bildet:Pål Kristian Moe, styreleder Åkerblå Group, Rita Strand og Anders Lamberg fra Skandinavisk Naturovervåkning og adm.direktør Roger Sørensen fra Åkerblå Group. Øystein Kaanstad Hanssen fra Ferskvannsbiologen As var ikke til stede.

Åkerblå Group AS kjøper 100% av aksjene i Skandinavisk Naturovervåkning AS og Ferskvannsbiologen AS, og de to oppkjøpte selskapene fusjoneres og fortsetter som en ny selvstendig enhet innenfor Åkerblå Group. Målet er å utvikle enda bedre tjenester gjennom å styrke kompetansemiljøet og satsningen på FoU, samt trappe opp forskning innenfor fagområdene anadrom laksefisk og innlandsfisk. Med kompetanse fra Ferskvannsbiologen AS og Skandinavisk Naturovervåkning AS vil oppkjøpet også bidra til å styrke eksisterende fagfelt i Åkerblå innenfor områdene Miljø, Fiskehelse og tekniske tjenester.

Sammen driver Skandinavisk Naturovervåkning AS og Ferskvannsbiologen AS forvaltningsrettet overvåking, rådgivning og forskning innenfor fagområdene innlandsfisk og laksefisk, og har hovedkontorer hhv. i Trondheim og Lødingen. Firmaenes oppgaver er å levere tjenester til kraftbransjen, oppdrettsbransjen, miljømyndigheter, mattilsynet samt forvaltningsaktører og rettighetshavere.

Åkerblå AS er en kompetansebedrift som har ca. 140 ansatte fordelt på 15 avdelingskontorer langs store deler av norskekysten. I tillegg eier selskapet laboratorium i Trondheim, FoMAS AS, Marin Helse AS og er deleier i Møreforskning AS. Åkerblå Group har hovedkontor på Frøya i Trøndelag Fylke.

Med Ferskvannsbiologen AS og Skandinavisk Naturovervåkning AS på laget får vi tilførsel av ny kompetanse inn i Åkerblå Group. Det gir oss mulighet til å investere enda mer i fagkompetanse innenfor området miljø og vannkvalitet. Fagområdene Skandinavisk Naturovervåkning og Ferskvannsbiologen jobber innenfor, skal videreutvikles på tvers av alle fagområder som Åkerblå betjener.Kompetansen og systemene som de oppkjøpte selskapene besitter, er overførbar til tjenesteområdene fiskehelse, miljø og teknisk, samt kompetansen og systemene som Åkerblå besitter er overførbar til tjenesteområdene anadrom laksefisk, innlandsfisk og vannkvalitet.

Åkerblå har sett på Ferskvannsbiologen AS og Skandinavisk Naturovervåkning AS som solide og spennende aktører, som vi mener kan utvikle Åkerblå inn i fremtiden. Vi er særlig opptatt av evnene Skandinavisk Naturovervåkning og Ferskvannsbiologen har til å utvikle systemer og løsninger innenfor sine fagfelt. Dette skal vi i felleskap jobbe sammen om, og det vil resultere i kunnskapsheving blant ansatte og næringene sier Adm. Direktør i Åkerblå Group, Roger Sørensen

Det fusjonerte selskapet Skandinavisk Naturovervåkning/Ferskvannsbiologen og Åkerblå har en spennende framtid sammen sier de tre tidligere eierne Rita Strand, Anders Lamberg og Øyvind Kanstad Hanssen. Dette er en god løsning for de to selskapene som bidragsytere til en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Økt spisskompetanse vil bidra effektivt og mer målrettet til å løse dagens og morgendagens problemstillinger konkluderer de.

Åkerblå Group er eid av selskapets ledelse og sjømatinvestoren Broodstock Capital som har Ferd som største eier.

For mer informasjon, vennligst kontakt.

Roger Sørensen, adm. direktør i Åkerblå Group AS tel: +47 915 37 123, e-post: roger@akerbla.no

Øyvind Kanstad Hanssen, daglig leder i Ferskvannsbiologen AS, tel: +47 911 09 459, e-post: oyvind@ferskvannsbiologen.net

Rita Strand, tel: + 47 959 38 039, e-post: Rita@lakseinfo.com

Anders Lamberg, tel: +47 906 27 778 e-post: Anders@lakseinfo.com