Skip Navigation

Åkerblå Group er nå sertifisert som miljøfyrtårnbedrift

30. oktober 2020

Bildet viser Frøyas ordfører Kristin Strømskag, varaordfører Knut Arne Strømøy og kommunedirektør Beathe Sandvik Meland som overrekker det synlige beviset for Miljøfyrtårnsertifisering til Åkerblå’s kvalitets- og HMS-leder Anette Narmo Hammervold (foto: Lena Jørgensen, froya.no)


En viktig milepæl er nådd! Vi har nå mottatt det synlige beviset på vår innsats for miljøet! Som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid.  Åkerblå Group er nå sertifisert som miljøfyrtårnbedrift og avdelingskontorene vil løpende få sine diplom!Som Miljøfyrtårn tar Åkerblå bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp.  Som Miljøfyrtårn bidrar vi også til å oppnå flere av FN’s bærekraftsmål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere! 

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Les mer: www.miljofyrtarn.no