Skip Navigation

Åkerblå Group AS kjøper 100% av aksjene i Kystplan AS

05. oktober 2020

Åkerblå Group As har kommet til enighet med Kystplan AS hvor Åkerblå Group AS kjøper 100 % av aksjene i selskapet.

Formålet med oppkjøpet av Kystplan AS, er å bygge et solid regionalt og nasjonalt selskap som skal være i stand til å møte de behov og krav som dagens oppdrettsnæring stiller innenfor fagfeltene fiskehelse, fiskevelferd, oppdrettsmiljø og oppdrettsteknologi, strandsone, planarbeider, prosjektering og prosjekt ledelse.

Kystplan AS har sitt forretningsområde fra offentlig og privat sektor. Kystplan er eid av 3 ansatte og ha en omsetning i 2019 på 7 mill kroner. Kystplan har i dag 6 ansatte med kontorer på Brekstad, Hitra og Frøya og Steinkjer- Namsos. Kystplan har oppdrag i kommuner langs hele kysten og et bredt kontaktnett på tvers av fagfeltene.

Kystplan har i dag mange oppdrag relatert til oppdrettsnæringa og har stor kompetanse innen tiltak i strandsonen. Firmaet ønsker å videreutvikle denne kompetanse slik at man kan bistå næringa inn i fremtiden. Åkerblå ser på dette som en stor mulighet for vår aktivitet innenfor teknisk og miljø, ved at man blir en total leverandør på fagfeltet i kombinasjon med våre tjenester. Dette skaper større muligheter for Kystplan og Åkerblå, men desto viktigere et større mangfold i våre tjeneste- tilbud til våre kunder.

Åkerblå har sitt hovedkontor på Frøya i trøndelag. Selskapet har 20 avdelingskontor fra Haugesund til Alta. Selskapet har 160 ansatte.

Åkerblå eier også 100% av aksjene i Marin Helse, FoMAs, Skandinavisk Naturovervåkning og Ferskvannsbiologen.

Vi betjener kunder (i hovedsak fiskeoppdrettsselskap) langs store deler av Norskekysten. I tillegg tilbyr vi tjenester til brønnbåt- og servicebåtnæringen, legemiddelindustrien, forsknings- og undervisningsinstitusjoner samt offentlig sektor, innenfor tjenesteområdene Miljø, Fiskehelse og Teknisk.

Som et ledd i begge selskaps strategier og videre vekst, er det en viktig avtale som er kommet på plass. Åkerblå har hatt gode samtaler og forhandlinger med Kystplan. At vi i dag er kommet til enighet om en avtale, gjør oss både glade og stolte sier adm. direktør i Åkerblå AS Roger Sørensen og daglig leder i Kystplan May Irene Andreassen