Skip Navigation

Åkerblå bestiller sin fjerde båt fra Skarsvåg Boats

28. april 2020

Kenneth Jørgensen, leder miljøavdelingen i Åkerblå As, Kai Egil Skarsvåg og Vegard Kristiansen fra Skarsvåg Boats.

- Det handler om videreutviklingen av Åkerblå. Vi ønsker å øke tilgjengeligheten for våre kunde. Og da er vi nødt til å ha båter, sier  Kenneth Jørgensen , leder for miljøavdelingen i Åkerblå AS.

I dag skrev Åkerblå kontrakt med Skarsvåg Boats om en 13 meter stor båt rigget for at selskapet kan utføre sine kartlegginger og undersøkelser på eksisterende og framtidige oppdrettslokaliteter.

Båten har en prislapp på tett i underkant av 8,5 millioner kroner, og dette er den fjerde båten Åkerblå bestiller fra Skarsvåg Boats. Båten skal være klar utpå høsten.

Eier i Skarsvåg Boats, Kai Egil Skarsvåg, forteller at båten er tegnet og utviklet i tett samarbeid med de som skal bruke båten. 

Åkerblå AS har i dag 14 avdelingskontor langs hele kysten fra Tromsø til Bergen, og når ny båten er levert vil Åkerblå ha 4 båter. Disse båtene skal brukes etter behov langs hele kyststripa for beste mulig service til kundene.

Åkerblå inviterer ansatte og andre til å delta på navnekonkurranse og oppfordrer til å komme med forslag på Åkerblås Facebook side. Navnet må kunne relateres til Åkerblå og vår profil, og gode assosiasjoner til Åkerblå som selskap.