Skip Navigation

Vi søker Taksonom

30. januar 2019

Vi er i stadig utvikling og søker nå vår nye Åkerblå’er

Vår nye Åkerblå’er har interesse for marine bunndyr og miljøspørsmål i marint miljø. Du vil være involvert i bunndyrsundersøkelser som i hovedsak utføres for å kartlegge miljøtilstanden i en resipient og overgangssonen til havbrukslokaliteter. Utførelse skjer ved bruk av vitenskapelige metoder hvor man gjennomfører artsbestemmelse av bløtbunnsfauna og gjør faglige vurderinger basert på den totale undersøkelsen som sammenstilles i en endelig rapport. Laboratoriet for taksonomi er lokalisert ved avdelingen i Trondheim hvor vi et sterkt fagmiljø innen marine bunndyr bestående av en engasjert og interessedrevet gruppe taksonomer. Aktuelle oppgaver innbefatter i tillegg til taksonomi, rapport- og prosjektarbeid.     

Kvalifikasjoner 

• Master Marinbiologi eller PhD innenfor fagområdet 
• Kommunisere fagterminologi på norsk og engelsk

Egenskaper

• God gjennomføringsevne
• Løsningsorientert
• Stå-på-vilje og interesse for faget 
• Samarbeidende

Vi ser det som en stor fordel om du har erfaring fra identifisering av evertebrater spesielt med kompetanse på grupper innenfor Echinodermata, Mollusca og/eller Polychaeta. Flere av våre undersøkelser utføres etter standarder og veiledere hvor kunnskap og erfaring med disse er fordelaktig.  Vi ser det som en stor fordel om du har erfaring fra konsulentvirksomhet og rådgivning innen miljørelaterte prosjekt.

Som vår nye Åkerblå’er har du ambisjoner om å videreutvikle deg i Åkerblå, både faglig og personlig. Vi kan tilby deg et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og konkurransedyktige betingelser. Vi er en bedrift som stadig utvikler oss innenfor våre fagområder og ser etter deg som vil være med oss å nå våre målsetninger. 

Arbeidssted : Trondheim 
Søknadsfrist : 22.02.19
Kontaktinformasjon : Dagfinn Brevik Skomsø, mobil 907 75 421 
Søknad og CV og sendes til karriere@akerbla.no