Skip Navigation

Vi lanserer e-kurs i fiskevelferd for settefiskpersonell!

01. november 2019

Åkerblå er stolte av å nå kunne lansere e-kurs i fiskevelferd for settefiskpersonell. 

Kurset finnes i to varianter - ett tilpasset personell som jobber med laksefisk og ett for personell som jobber med produksjon av marin fisk. Kurset dekker kompetansekravene i akvakulturdriftsforskriften og har den gode balansen mellom faglig innhold, praktisk tilnærming og nytteverdi som våre øvrige kurs. Vårt fokus er at kursdeltaker skal ha reell læring, uten at nivået blir for detaljert og omfattende. 

Kurset består av følgende temaer:

  • Fiskevelferd Settefisk
  • Fiskens biologi
  • Fiskesykdommer - viktige sykdommer og forebygging
  • Vannkvalitet
  • Håndtering og drift i settefiskanlegg

Se vår kursside for mer informasjon om kurset: https://www.akerbla.no/kurs/nettbaserte-kurs.