Skip Navigation

Se alle våre ledige stillinger

22. oktober 2019

Åkerblå er i stadig vekst, og vi styrker nå vår satsing innen ingeniørtjenester, miljø og fiskehelse. Vi søker derfor etter nye Åkerblå`ere

Prosjektleder digitale løsninger. Les mer om stillingen her

Vår nye Åkerblå’er har erfaring direkte fra – eller i nær tilknytning til næringa. Du ønsker å bli en del av vårt prosjektteam som jobber opp mot havbruksnæringa på flere felt. Du har gjerne bakgrunn innen fiskehelse, alternativt annen relevant bakgrunn med en viss kunnskap om – og interesse for fagfeltet. Vi søker en dyktig medarbeider som kan både lede og bidra inn i prosjekter, og ta initiativ til nye utviklingsområder.

Veterinær/fiskehelsebiolog. Les mer om stillingen her

Vår nye Åkerblå’er er autorisert fiskehelsebiolog eller veterinær, og har sterk interesse for fiskehelsefaget.  Du ønsker å bo i Trondheims – eller Fosen-området, og følge opp fiskehelse i landets største oppdrettsregion. Vi søker en dyktig medarbeider med stort pågangsmot og et bevisst ønske om å arbeide på lag med oss. Stillingen inneholder en blanding av arbeid i felt og på kontor, krever stort engasjement, og vil gi deg muligheten til stor faglig og personlig utvikling. 

Leder Miljø Vest - Bergen. Les mer om stillingen her

Vår nye Åkerblå ‘er har interesse av å lede kollegaer med høy kompetanse innenfor miljøspørsmål i marint miljø. Stillingen innebærer overordnet ansvar for daglig drift og vil ha personalansvar, økonomiansvar og markedsansvar, og har overordnet ansvar for Åkerblås aktivitet innenfor fagområdet Miljø i region Vest.   

Vi søker en organisatorisk og strukturert leder med evne og interesse for å skape dialog og samspill mellom mennesker for å nå felles mål og være en bidragsyter i vår utvikling.   

Leder Teknisk Vest - Bergen. Les mer om stillingen her

Vår nye Åkerblå ‘er har interesse av å lede kollegaer med høy kompetanse innenfor teknisk inspeksjon og beregning i marint miljø. Stillingen innebærer overordnet ansvar for daglig drift og vil ha personalansvar, økonomiansvar og markedsansvar, samt overordnet ansvar for Åkerblås aktivitet innenfor fagområdet Teknisk i region Vest.

Vi søker en organisatorisk og strukturert leder med evne og interesse for å skape dialog og samspill mellom mennesker for å nå felles mål og være en bidragsyter i vår utvikling.    

Senior Teknisk Ingeniør- Trondheim. Les mer om stillinger her

Vår nye Åkerblå ‘er ønsker å bidra til å utvikle våre tjenester innen sertifisering og teknisk beregninger rettet mot akvakultur, både på vann og på land. Stillingens innhold vil avhenge av kvalifikasjoner, men innebærer tekniske beregninger og analyser, inspeksjoner, rapportering og rådgivning for å utvikle våre kunders oppdrettsanlegg i en positiv retning.  

Senior Teknisk Ingeniør- Bergen. Les mer om stillinger her

Vår nye Åkerblå ‘er ønsker å bidra til å utvikle våre tjenester innen sertifisering og teknisk beregninger rettet mot akvakultur, både på vann og på land. Stillingens innhold vil avhenge av kvalifikasjoner, men innebærer tekniske beregninger og analyser, inspeksjoner, rapportering og rådgivning for å utvikle våre kunders oppdrettsanlegg i en positiv retning.  

Senior Teknisk Ingeniør- Oslo. Les mer om stillinger her

Vår nye Åkerblå ‘er ønsker å bidra til å utvikle våre tjenester innen sertifisering og teknisk beregninger rettet mot akvakultur, både på vann og på land. Stillingens innhold vil avhenge av kvalifikasjoner, men innebærer tekniske beregninger og analyser, inspeksjoner, rapportering og rådgivning for å utvikle våre kunders oppdrettsanlegg i en positiv retning.  

Miljøkonsulent - Frøya. Ler mer om stillingen her

Vår nye Åkerblå ‘er har interesse for miljøspørsmål i marint miljø. Miljøkonsulenter er involvert i alle ledd i miljøundersøkelser fra kommunikasjon og rådgivning med kunder til feltarbeid og rapportarbeid. Utførelsen krever god vitenskapsmetodisk forståelse i skjønn forening med praktisk gjennomføringsevne. Sammen med oss i miljøavdelingen er du del av en gruppe interessedrevne konsulenter som løser en interessant og variert hverdag. Aktuelle oppgaver innbefatter standard miljøundersøkelser opp mot havbruk, strømmålinger og prosjektarbeid.

Miljøkonsulent - Sandnessjøen. Ler mer om stillingen her

Vår nye Åkerblå ‘er har interesse for miljøspørsmål i marint miljø. Miljøkonsulenter er involvert i alle ledd i miljøundersøkelser fra kommunikasjon og rådgivning med kunder til feltarbeid og rapportarbeid. Utførelsen krever god vitenskapsmetodisk forståelse i skjønn forening med praktisk gjennomføringsevne. Sammen med oss i miljøavdelingen er du del av en gruppe interessedrevne konsulenter som løser en interessant og variert hverdag. Aktuelle oppgaver innbefatter standard miljøundersøkelser opp mot havbruk, strømmålinger og prosjektarbeid.

Teknisk Inspektør- Tromsø. Les mer om stillingen her


Vår nye Åkerblå ‘er ønsker å bidra til å utvikle våre tjenester innen teknisk inspeksjon og sertifisering, både på vann og på land. Stillingens innhold vil avhenge noe av kvalifikasjoner, men innebærer inspeksjoner av oppdrettsanlegg og utstyr benyttet i opprett, rapportering og rådgivning for å utvikle våre kunders oppdrettsanlegg i en positiv retning.  

Teknisk Inspektør- Nordland. Les mer om stillingen her

Vår nye Åkerblå ‘er ønsker å bidra til å utvikle våre tjenester innen teknisk inspeksjon og sertifisering, både på vann og på land. Stillingens innhold vil avhenge noe av kvalifikasjoner, men innebærer inspeksjoner av oppdrettsanlegg og utstyr benyttet i opprett, rapportering og rådgivning for å utvikle våre kunders oppdrettsanlegg i en positiv retning.  

Teknisk Inspektør- Bergen. Les mer om stillingen her

Vår nye Åkerblå ‘er ønsker å bidra til å utvikle våre tjenester innen teknisk inspeksjon og sertifisering, både på vann og på land. Stillingens innhold vil avhenge noe av kvalifikasjoner, men innebærer inspeksjoner av oppdrettsanlegg og utstyr benyttet i opprett, rapportering og rådgivning for å utvikle våre kunders oppdrettsanlegg i en positiv retning.  

Leder for fiskehelseavdelingen i Nordland. Les mer om stillingen her

Vår nye Åkerblå’er har interesse av å lede kolleger med høy kompetanse innen fiskehelsespørsmål i havbruksnæringa. Stillingen innebærer overordnet ansvar for avdelingen, herunder daglig drift, personal-, økonomi-, og markedsansvar, samt det overordnede ansvaret for Åkerblås aktivitet innenfor fagområdet Fiskehelse i region Nord. Vi søker en organisatorisk og strukturert leder med evne og interesse for å skape dialog og samspill mellom mennesker for å nå felles mål og være en bidragsyter i vår utvikling. Stillingen vil ha personalansvar for 4 personer på Sortland i første omgang – med mål om flere ansatte i området.

Vi søker en erfaren fagperson til fiskehelseteamet. Les mer om stillingen her

I takt med stor vekst i næringa, i Åkerblå og i etterspørsel etter fiskehelsekompetanse har vi økende behov for personell med god kjennskap til ulike deler av næringa, og med ulik erfaring. Vi ønsker å komme i kontakt med dyktige personer som ønsker seg inn i fiskehelseteamet vårt, og som også gjerne arbeider på tvers av ulike fagfelt.

Leder for miljøavdelingen i Midt-Norge. Les mer om stillingen her

Vår nye Åkerblå’er har interesse av å lede kolleger med høy kompetanse innenfor miljøspørsmål i marint miljø. Stillingen innebærer overordnet ansvar for avdelingen, herunder daglig drift, personal-, økonomi-, og markedsansvar, samt det overordnede ansvaret for Åkerblås aktivitet innenfor fagområdet Miljø i region Midt. Vi søker en organisatorisk og strukturert leder med evne og interesse for å skape dialog og samspill mellom mennesker for å nå felles mål og være en bidragsyter i vår utvikling. Stillingen vil ha personalansvar for for 7stk. i avdelingen Miljø Midt.

Hvorfor jobbe i Åkerblå?

Framtidens åker er blå og vår visjon er at Åkerblå skal være ledende, og den mest respekterte innen fiskehelse-, miljø og tekniske tjenester til havbruksnæringen. Vi har siden 1991 spesialisert oss på rådgivning til havbruksnæringen og vår misjon er å gjøre kundene våre gode, samt gi dem de beste forutsetninger for å lykkes innen vår kjernevirksomhet. Vi skal bidra til at næringen når de overordnede nasjonale målene om å være fremst i verden innen oppdrett. Fellesnevneren for alt vi gjør er basert på vår kompetanse – til det beste for kunden og havhelse. Ansatte beskriver kulturen i Åkerblå som ung, dynamisk, energisk og profesjonell. De opplever at de har mange utviklingsmuligheter i organisasjonen, og jobber tett med kollegaer på tvers av lokasjoner.

Som vår nye Åkerblå ‘er har du ambisjoner om å videreutvikle deg i Åkerblå, både faglig og personlig. Vi kan tilby deg et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser, samt muligheten til å bli en del av Norges største fagmiljø innen våre felt. Vi er en dynamisk, ekspansiv bedrift – og nå ønsker vi DEG med på laget.

Søknadsfrist                         : 15.11.2019

Kontaktinformasjon            Miljø: Kenneth Kaald Jørgensen, tlf 906 11 869

                                             Teknisk: Geir Håvard Espnes, tlf 951 81 525

Søknad og CV og sendes til karriere@akerbla.no