Skip Navigation

Nå kan servicebåtpersonell ta fiskevelferdskurs på nett hos Åkerblå!

27. juni 2019

Og om kort tid lanseres også flere kurs!

Åkerblå lanserer E-kurs i Fiskevelferd for servicebåtpersonell. Klikk her for å komme til kurssiden og bestilling. Om kort tid lanserer vi også fiskevelferdskurs for personell som jobber på avlusingsenheter (IMM). Det vil også være mulighet til å bestille ekstramoduler om IMM og bedøvelse/avliving av fisk hvis man ønsker det (IMM-modul lanseres i nær fremtid). E-kurs i fiskevelferd for personell på oppdrettsanlegg er for øvrig også under arbeid, og vil bli lansert om ikke lenge.

Vi i Åkerblå ønsker å imøtekomme økende behov for fleksible løsninger, der personell får tilgang på kurs når og hvor det passer dere.

Vårt fokus er på kvalitet, som alltid - men på en mer fleksibel plattform. Blant stadig flere tilbydere av kurs innen fiskehelse og velferd, vil vårt fokus være den gode balansen mellom faglig innhold, praktisk tilnærming og nytteverdi. Kursdeltaker skal ha reell læring, uten at nivået blir for detaljert og omfattende.

Fiskevelferdskurs i slakteri

Målgruppe:Personell i slakteri og tilvirkingsanlegg inkl. ventemerd. Kurset er også relevant for personell på slaktebåter. 
Innhold:Kurset tar for seg krav i forskrift om slakterier og tilvirkingsanlegg for akvakulturdyr. Vi vektlegger nødvendige tema for personell som skal ivareta fiskens velferd i slakteri og tilvirkingsanlegg.
Moduler:Modul 1: Generelt om fiskevelferd.
Modul 2: Aktuelt regelverk.
Modul 3: Fiskenes biologi og naturlige behov.
Modul 4: Bedøving og avlivning av fisk. 
Modul 5: Håndtering av fisk, ventemerd. 
Lansering:20.05.19

Fiskevelferdskurs – Ikke-medikamentelle metoder (IMM)

Målgruppe:Personell som jobber på fartøy som utfører IMM
Innhold:Kurs i fiskevelferd som tar for seg relevante krav i akvakulturdriftsforskriften. Kurset vektlegger temaer som er viktig for at IMM-personell har nødvendig kunnskap til å ivareta fiskens velferd under behandling, samt kunnskap om smittehygiene, rengjøring og desinfeksjon. 
Lansering:Ila. sommer 2019 – påmelding mottas fra 20.05.19

Fiskevelferdskurs – Servicebåt

Målgruppe:Personell som jobber på servicebåter som kommer i kontakt med levende fisk
Innhold:Kurs i fiskevelferd som tar for seg relevante krav i akvakulturdriftsforskriften. Kurset vektlegger temaer som er viktig for at servicebåtpersonell har nødvendig kunnskap til å ivareta fiskens velferd under håndtering, samt kunnskap om smittehygiene, rengjøring og desinfeksjon. IMM presenteres men kun overordnet i dette kurset (egen IMM-modul kan legges til om ønskelig).
Lansering:Kurset er aktivt.

Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell

Målgruppe:Personell som jobber på brønnbåt
Innhold:Kurs i fiskevelferd som tar for seg krav i forskrift om transport av akvakulturdyr. Kurset er spesielt tilpasset temaer som er viktig for at personell skal ha nødvendig kunnskap til å ivareta fiskens velferd under transport, samt kunnskap om smittehygiene, rengjøring og desinfeksjon. 
Lansering:Kurset er aktivt.

Andre varianter og kurs

Brønnbåtpersonell som også utfører avlusing kan ta en ekstra modul om ikke-medikamentelle metoder (IMM). Brønnbåtpersonell på slaktebåt kan ta en ekstra modul om bedøving og avlivning av fisk.

Servicebåtpersonell som ofte deltar i avlusinger og ønsker ekstra kunnskap om IMM kan ta en ekstra modul om ikke-medikamentelle metoder (IMM).

Modul om bedøving og avliving av fisk lanseres 20. mai. IMM-modul lanseres ila. mai, påmelding mottas. 

Fiskevelferdskurs for personell på oppdrettsanlegg er under arbeid, og vil bli lansert i løpet av kort tid.

Følg med på www.akerbla.no, og ta gjerne kontakt med kursansvarlig Thomas Amlie hos oss for spørsmål.

Thomas Amlie: kurs@akerbla.no / 924 27 278