Skip Navigation

Lisbeth Y. Reinholdtsen blir leder for fiskehelse i Åkerblå, Nordland

18. desember 2019

Ny leder for Fiskehelse Nordland


Lisbeth Yttervik Reinholdtsen kommer fra stilling som prosjektleder i Egga Utvikling, og har sin første arbeidsdag i Åkerblå 1. mars.

Lisbeth har lang erfaring med å lede prosjekter som knytter næringsaktører sammen, og har god kjennskap til bransjen. Hun kan se tilbake på arbeidsplasser som Cerpus AS med utvikling av digitalt læringsinnhold, fra Øksnes Næringslivsforening som daglig leder, og har i mange år drevet eget konsulentvirksomhet med koordinering og salgsansvar for havbruksaktører i regionen. 

I Egga Utvikling har hun blant annet ledet Arenaprosjektet Arena Torsk, et utviklings- og samarbeidsprosjekt mellom mange aktører fra hele verdikjeden i fiskerinæringen. Lisbeth har formell bakgrunn innen markedsføring, økonomi og ledelse.  

"Åkerblå fremstår for meg som en svært seriøs næringsaktør innen et fagområde og bransje jeg brenner for. Jeg kjenner havbruksnæringen godt fra min nåværende og tidligere jobber, og ser frem til å fortsette den gode relasjonen jeg har til næringsaktørene. Jeg ser frem til å lede et faglig godt team som skal bidra til at næringen i distriktet kan få enda bedre forutsetninger for lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk. Mer meningsfull jobb kunne jeg ikke blitt tilbudt."

Lisbeth Y. Reinholdtsen

Vår nye leder i nord vil ha kontorsted på Sortland, og skal fokusere på utvikling av fiskehelseavdelingen i regionen. Lisbeth vil bidra med å utvikle medarbeidere og fiskehelsearbeidet lokalt – men også dra synergier på tvers av fagavdelinger i Åkerblå, og i samarbeid med Marin Helse som nylig har kommet inn under Åkerblå-paraplyen.

"Det er en stor glede å få Lisbeth inn i Åkerblå-teamet. Markedet er i stadig endring som følge av konsolideringer, digitalisering og stor innovasjonstakt, og Åkerblå må endre seg i takt med sine kunder. Lisbeth har en variert bakgrunn og bred erfaring, og vil bidra til å videreutvikle den sterke organisasjonen i et område hun kjenner svært godt. I Lisbeth fant vi en kandidat som er motivert for å bidra med å utvikle en organisasjon i sterk vekst – og med verdier som passer svært godt inn i vår kultur. Vi er svært glade for å ha på plass en lokal leder, og har stor tro på utviklinga i Nord."