Skip Navigation

Leder for miljøavdelingen i Midt-Norge

03. oktober 2019

HVORFOR JOBBE I ÅKERBLÅ?
Fremtidens åker er blå og vår visjon er at Åkerblå skal være ledende, og den mest respekterte innen fiskehelse-, miljø- og tekniske tjenester til havbruksnæringen. Vi har siden 1991 spesialisert oss på rådgivning til havbruksnæringen og vår misjon er å gjøre kundene våre gode, samt gi dem de beste forutsetninger for å lykkes innen vår kjernevirksomhet. Vi skal bidra til at næringen når de overordnede nasjonale målene om å være blant de fremste i verden innenfor oppdrett. Fellesnevneren for alt vi gjør er basert på vår kompetanse - til det beste for kunder og havhelse.   

Ansatte beskriver kulturen i Åkerblå som, ung, dynamisk, energisk og profesjonell. De opplever at de har mange utviklingsmuligheter i organisasjonen, og jobber tett med kollegaer på tvers av lokasjoner.   

STILLINGEN
Vår nye Åkerblå’er har interesse av å lede kolleger med høy kompetanse innenfor miljøspørsmål i marint miljø. Stillingen innebærer overordnet ansvar for avdelingen, herunder daglig drift, personal-, økonomi-, og markedsansvar, samt det overordnede ansvaret for Åkerblås aktivitet innenfor fagområdet Miljø i region Midt. Vi søker en organisatorisk og strukturert leder med evne og interesse for å skape dialog og samspill mellom mennesker for å nå felles mål og være en bidragsyter i vår utvikling. Stillingen vil ha personalansvar for for 7stk. i avdelingen Miljø Midt.

Ansvarsområder for stillingen:  

 • Lede, utvikle og motivere medarbeiderne i miljøavdelingen Midt-Norge. 
 • Drifts- og økonomiansvar for avdelingen.  
 • Sikre optimal kostnadsstyring og ressursbruk.  
 • Bidra til at avdelingens krav til lønnsomhet i prosjekter ivaretas. 
 • Markedsansvar med resultatutvikling av avdelingen.  
 • Bygge gode relasjoner til både eksisterende og nye kunder.  
 • Sørge for god samhandling og økt synergi mellom de ulike fagområdene i Åkerblå. 
 • Medlem av ledergruppa Miljø.  

HVEM ØNSKER VI PÅ LAGET? 
Leder Miljø Midt er en tydelig lederprofil som evner å motivere, utvikle og følge opp egne ansatte. Vedkommende er kommersielt orientert og utviser stor interesse for bransjen, kunder og mulighetene som finnes i markedet.   Mennesker som lykkes i Åkerblå er folk med sterke meninger, som er gode lagspillere, har pågangsmot og stiller opp når det trengs å ta i et tak - uansett arbeidsoppgave.   

Følgende kompetanse, erfaring og egenskaper er viktige: 

 • Ledererfaring som inkluderer resultat- og personalansvar 
 • Høyere utdannelse. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse 
 • Bransjeforståelse 
 • Generell teknisk forståelse og praktisk anlagt 
 • Generelt høy IT-kompetanse og interesse for IT 
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk 
 • Førerkort klasse B 
 • Båtførerprøven er ønskelig  
Arbeidsplassen vil være på Åkerblå sitt hovedkontor på Frøya. Det må påregnes en del reisevirksomhet i stillingen.  

Ønsker du mer informasjon om stillingen, kontakt Leder for miljøavdelingen Kenneth Kaald Jørgensen på  tlf. 906 11 869. 


Vi har valgt The Assessment Company AS til å bistå oss i rekrutteringsprosessen. Ved spørsmål kan du ta kontakt med våre rådgivere Lone Holm Blaasvær, tlf. 924 45 136/lone@theac.no eller Christian Weber,  tlf. 998 50 700/christian.weber@theac.no  Søknadsfrist er 16. oktober 2019.