Skip Navigation

Hjelp med å komme i gang med IK-akva?

16. desember 2019

Fra 1. januar gjelder kravet om IK-akva

Fra 1. januar gjelder kravet om IK-akva ikke bare for oppdretter, men også for andre selskap som leverer tjenester til akvakulturanlegg og som kan føre med seg smitte eller påvirke fiskevelferd.

Klikk her for å lese om endring i forskrift: Mattilsynet

Åkerblå har lang og omfattende erfaring med å utforme risikoanalyser og fastsette skriftlige rutiner som oppfyller kravene til IK-akvakultur og bestemmelser i akvakulturregelverket. Vi har også erfaring med opplæring av ansatte og gjennomgang og forbedring av ulike kvalitetssystemer, slik at internkontrollen ivaretar regelverket og blir godt tilpasset aktivitetene som de ulike selskapene utøver. 

Les mer om IK-akva: https://www.akerbla.no/tjenester/ik-akva

Ta gjerne kontakt med Åkerblå dersom dere trenger bistand til å innføre IK-akva.