Skip Navigation

FRA 2 TIL 1-DAGS FISKEVELFERDSKURS!

26. mars 2019

Vi har endret våre tradisjonelle velferdskurs for å tilby økt effektivitet, lavere kostnader og bedre utnyttelse av tiden til kursdeltakerne!

Det er et krav i akvakulturforskriften at alle som jobber med levende oppdrettsfiskfisk skal ha kurs i fiskevelferd. Tidligere var det krav til 2-dagers kurs, og Mattilsynet skulle godkjenne disse. Nå er dette kravet borte. Vi har valgt å fase ut 2-dagers grunnkurs, og tatt med oss det mest relevante innholdet i et dagskurs. Dermed sparer du som deltaker både tid og penger, mens det faglige innholdet skal være godt ivaretatt!


VI TILBYR FØLGENDE KURS I FISKEVELFERD I DAG:

  • Grunnkurs - Tilpasset personell på ulike typer oppdrettsanlegg
  • Oppfriskningskurs - For personell som tidligere har deltatt på grunnkurs
  • Slakteri – For personell slakteri og tilvirkingsanlegg
  • Brønnbåt - For personell med ansvar for akvakulturdyr under transport. Også som E-kurs!
  • Servicebåt – For personell på servicebåter
  • Rensefisk – for personell som fisker og transporterer rensefisk

For oversikt over dette og mer rundt kurs, se kurssiden vår.