Skip Navigation

Åkerblå styrker FoU engasjementet og oppretter egen FoU avdeling

21. januar 2019

Halvor Hektoen er ansatt som leder for en nyopprettet FoU-avdeling i Åkerblå

Halvor Hektoen


Halvor Hektoen er fra 1. januar 2019 ansatt som leder for en nyopprettet FoU-avdeling i Åkerblå. Halvor har erfaring fra Norges veterinærhøgskole som instituttleder og prorektor og som prorektor for forskning ved NMBU. I 2018 fungerte Halvor som avdelingsdirektør i Avdeling for fiskehelse ved Veterinærinstituttet.

Vi har omfattende kompetanse og tilstedeværelse langs kysten, og med å opprette en FoU avdeling  gjør vi Åkerblå til en enda mer attraktiv samarbeidspartner for universitet og forskningsinstitusjoner, industri og næring, sier adm.dir Roger Sørensen.

Vi er svært glade for ansettelsen av Halvor Hektoen, og for å ha fått med oss en slik kapasitet på laget. Vi ser etableringen av en FOU avdeling som en stor og naturlig utvikling, og en satsing videre på alle våre tjenesteområder. Vi ønsker å være i front når det gjelder utvikling og kvalitet, og da er dette riktig satsing, sier Sørensen.