Skip Navigation

Åkerblå lanserer E-kurs i februar!

29. januar 2019

Vi i Åkerblå lanserer det første E-kurset i fiskevelferd i løpet av februar.


Vi i Åkerblå lanserer det første E-kurset i fiskevelferd i løpet av februar. Vi ønsker å tilby fleksible løsninger, der mannskap får tilgang på kurs når og hvor det passer dere. Det første kurset vi har klart retter seg derfor mot personell med ansvar for akvakulturdyr under transport, primært brønnbåtpersonell, og dekker kravene i forskrift om transport av akvakulturdyr. 

Kurset er spesielt tilpasset temaer som er nødvendig for å ivareta fiskens velferd under transport, samt kunnskap om smittehygiene, rengjøring og desinfeksjon. Bakgrunnen for at nettopp dette ble vår første E-kurssatsing, var en forespørsel om å reise til Skottland for å holde kurs for brønnbåtmannskap der – siden det ville være langt dyrere for dem å ta ut mannskap og sende til Norge på et påkrevd kurs. Vi har oppdatert innholdet med de siste krav i regelverket og praktiske erfaringer fra felten.

Fremover vil vi også utvikle de andre kurstilbudene våre med mål om å levere kurs med god kvalitet bunnet i ekte erfaringer fra aktuelle problemstillinger. Vi vil ha fokus på kvalitet, som vi alltid har - men på en mer fleksibel plattform. Blant stadig flere tilbydere av kurs innen fiskehelse og velferd, vil vårt fokus være den gode balansen mellom faglig innhold, praktisk tilnærming og nytteverdi. Kursdeltaker skal ha reell læring, uten at nivået blir for detaljert og omfattende. Vi gleder oss til å lansere kurset når datoen er endelig klar – og ser frem til videre utvikling av kurs på denne plattformen.

De neste kursene som blir klare vil rette seg mot personell på servicefartøy.

De første 5 deltakerne som tar kurset vil få 30 % rabatt, så det er bare å holde seg oppdatert og få med seg når påmeldingen åpner!

Følg med på vår hjemmeside, og ta gjerne kontakt med kursansvarlig hos oss for spørsmål.

Kursansvarlig: Thomas Amlie