Skip Navigation

Åkerblå kjøper alle aksjene i FoMAS – Fiskehelse og Miljø AS

11. juli 2019

Åkerblå Group AS kjøper de resterende aksjer i FoMAS Fiskehelse og Miljø AS, 1. august 2019.

Åkerblå Group As kjøpte seg inn i FoMAS Fiskehelse og Miljø AS i 2016 med 34 %. FoMAS kunne da tilby akkrediterte miljøundersøkelser i samarbeid med Åkerblå.  Åkerblå Group AS kjøper de resterende aksjer i FoMAS Fiskehelse og Miljø AS, 1. august 2019. 

Både FoMAS og Åkerblå tilbyr tjenester til Havbruksnæringen innenfor miljø og fiskehelse, men i hver sine geografiske områder. Åkerblå tilbyr også tekniske tjenester. 

Åkerblå Group har hovedkontor på Frøya i Trøndelag fylke og har avdelingskontorer fra Tromsø til Ålesund. FoMAS har hovedkontor i Haugesund og leverer tjenester i Hordaland, Rogaland og Agder.  
FoMAS Fiskehelse og Miljø AS består som eget AS og kommer til å blir drevet separat med dagens ansatte og administrasjon. Daglig leder i FoMAS, Henriette Alne, fortsetter i sin stilling. 

Selskapene kommer til å samarbeide om administrative system og utnytte hverandres kompetanse. Dette vil gi mulighet til å styrke tjenestene og levere et mer helhetlig tilbud til havbruksnæringen.  

Henriette Alne, daglig leder i FoMAS

– Med Åkerblå som hovedeier får vi tilgang til et større faglig nettverk, produkter og systemer som skal komme kundene våre til gode, sier Henriette Alne. 

– Oppkjøpet av FoMAS styrker oss både geografisk på Vestlandet og faglig.  FoMAS har meget faglig dyktige ansatte og en stabil god kundebase, sier Roger Sørensen, daglig leder i Åkerblå Group.   

Henriette Alne og Roger Sørensen sier videre at selskapene allerede har et velfungerende samarbeid, og ser frem til at dette vil styrkes ytterligere i tiden fremover med felles eiere.     


For mer informasjon, vennligst kontakt:
Roger Sørensen, daglig leder i Åkerblå, tel: +47 91 53 71 23, e-post: roger.sorensen@akerbla.no  
Henriette Alne, daglig leder i FoMAS, tel: +47 95 97 05 48, e-post: henriette@fom-as.no