Skip Navigation

Vil optimalisere lusetellingen i havbruket

09. mars 2018

Åkerblå skal bistå i prosjektet

I juni skal forskere fra NINA, Sintef Ocean og Veterinærinstituttet utvikle en standardisering av lusetelling for oppdrettsnæringen. Prosjektet heter "Utvikling av standardisert tellemetodikk og beregning av luseforekomst", og ledes av NINA. Sertifiserte lusetelleteam fra Åkerblå skal bistå under lusetellingen.

Les artikkelen i sin helhet her:
https://www.kyst.no/article/vi...