Skip Navigation

Vi søker CFO

05. desember 2018

For å styrke selskapets økonomi- og finansfunksjon søkes nå CFO.

Rolle/Ansvar/utfordringer: 

 • Overordnet ansvar for ledelse og videreutvikling av selskapets økonomi-og finansfunksjon og ledelsesinformasjonssystemer
 • Nøkkelrolle i selskapets videre vekst og utvikling, bidra i forretningsutvikling, analysere og synliggjøre forretningsmessige konsekvenser
 • Oppbygging av egen økonomiorganisasjon, insourcing av regnskapsfunksjon, konsolidering i gruppen
 • Delta i strategiske beslutningsprosesser og delta aktivt i rådgivning for underavdelingene
 • Stedfortredende for CEO og lederansvar for deler av administrasjonen i selskapet
 • Sentralt ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av oppkjøp og eventuelle fusjoner
 • Sikre høy kvalitet på internkontroll, rutiner og prosesser
 • Ansvarlig for rapportering i konsern og bidra til synergier mellom datterselskaper
 • Utvikling av ny og gjennomgående rapporteringsstruktur i morselskap og datterselskaper.
 • Rapporterer til CEO og inngår i selskapets ledergruppe

Erfaring/Kompetanse:

 • Erfaring fra tilsvarende rolle, gjerne i et internasjonalt rettet selskap
 • Dokumenterte lederegenskaper
 • Solid erfaring fra å jobbe med styre og eiere
 • Erfaring fra tjenesteleverandør og/eller konsulentselskap
 • Fordel med kjennskap til sjømatnæringen, men ikke et krav
 • Gode kommunikasjonsegenskaper –både på norsk og engelsk
 • Erfaring fra M & A prosesser og konsolidering
 • Erfaring som rådgiver mot både salg og innkjøpsfunksjonen
 • Solid kompetanse innen IKT, erfaring fra digitalisering og forbedring av arbeidsprosesser

Utdanning:

 • Siviløkonom/MsC eller tilsvarende
 • BsC kan aksepteres dersom relevant erfaring kompenserer

Annet:

Arbeidssted vil være ved selskapets hovedkontor på Frøya og kontoret i Trondheim. Noe reisevirksomhet må påregnes. Åkerblå AS tilbyr konkurransedyktige betingelser og en utfordrende stilling i et internasjonalt miljø og en fremtidsrettet næring.

Søk via Visindi her
Søk via Finn.no her