Skip Navigation

Iris Jenssen inn som fagansvarlig settefisk

17. desember 2018

Iris startet som fiskehelsekonsulent i Åkerblå 1. januar 2016. Etter hvert har jobben dreid seg mye mot settefisk, og hun har den siste tiden vært leder i faggruppe settefisk. En del av den faglige strategien for Åkerblå er å styrke kompetanse og ressurser inn mot grensesnittet «settefisk» - for å møte næringas behov. Iris har seilt opp som en naturlig kandidat i en slik stilling, og takket ja til utfordringen.

Oppgavene til Iris vil være å holde tråd i den faglige utviklingen på området, være en støtte internt og bidra inn i oppfølging av ulike settefiskanlegg. Hun vil også ha faste anlegg innenfor settefisk, matfisk og stamfisk – noe som vil bidra til forståelse for hele den biologiske produksjonskjeden.