Skip Navigation

Åkerblå med ytterligere satsing i Nord-Norge

04. juli 2018

Åkerblå AS kjøper 100 % av aksjene i Aask Aqua AS

På bildet: Kåre Aas (Aask Aqua AS) og Roger Sørensen (Åkerblå AS)

Det er 01.07.2018 inngått intensjonsavtale om at Åkerblå AS kjøper 100 % av aksjene i Aask Aqua AS, et selskap drevet av Kåre Aas.

Kåre Aas har lang og allsidig bakgrunn fra oppdrettsnæringen bl.a fra selskap som NRS Finmark, Barlindhaug AS og Multiconsult AS og siden 2017 fra sitt eget selskap Aask Aqva AS. Åkerblå AS er meget fornøyd over å ha fått Kåre med på laget. Dette oppkjøpet er en del av vår styrking og satsing i Nord-Norge.  

- Det vil gjøre oss enda mer robust, og bidra til at vi blir en enda bedre samarbeidspartner for våre kunder.

Roger Sørensen.

Åkerblå AS vil ta med og bygge videre på den gode anseelse, kompetanse, etablerte rutiner, systemer og kundekontakter som begge selskapene har i dag.

Kåre Aas er nå fast ansatt i Åkerblå AS.

- Åkerblå AS og Kåre Aas har hatt gode samtaler, og at vi i dag har kommet til en avtale gjør oss optimistisk og stolt med tanke på vår videre satsing i Nord-Norge sier Kåre Aas, daglig leder i Aask Aqva AS,og Roger Sørensen, Adm Dir i Åkerblå AS.