Skip Navigation

Kontroll på lusa i Midt-Norge

22. desember 2017

Åkerblå bistår næringa med å koordinere innsatsen mot biologiske utfordringer.

I denne artikkelen beskrives hvordan det er jobbet for å kontrollere lus de siste to årene. 

Havbruksnæringa i Midt-Norge stadfester kontroll på lusa