Skip Navigation

Åkerblå utvider sin tjenesteportefølje

06. desember 2017

Vi er nå også akkreditert for produktsertifisering

Åkerblå AS kan med stolthet annonsere at vi nå er akkreditert som sertifiseringsorgan for produktsertifisering innen fagområdet akvakultur. Akkrediteringen gjelder sertifiserings av produsenter av; not, flytekrage, flåte, ekstrautstyr og konstruksjonsdeler som inngår i fortøyning, samt organisasjon som utfører ettersyn og reparasjon av not.


En slik godkjenning fra Norsk Akkreditering innebærer en garanti for at alle rutiner knyttet til sertifiseringen gjøres iht. gjeldende standarder og lovverk. Det gir også en garanti for habilitet og upartiskhet. Nytek forskriften stiller krav til at denne type sertifisering kun skal utføres akkreditert, hvilket Åkerblå AS nå kan utføre med akkrediteringsnummer PROD 028.


Utvidelsen av akkrediteringsomfanget skjer som en naturlig utvikling av selskapets tjenesteportefølje. I tillegg til akkrediteringen for produktsertifisering er Åkerblå AS fra før akkreditert for flere andre inspeksjonstjenester, og er nå en «totalleverandør» av sertifiseringstjenester tilknyttet Nytek-forskriften. Selskapet er også akkreditert for tjenester innen fiskehelse og miljø-tjenester under akkrediteringsnummer INSP 029 og TEST 252. Les mer om våre akkrediteringer her.