Skip Navigation

Åkerblå gjør det igjen!

18. desember 2017

Vi er nå også akkreditert for hovedkomponentbevis


Jubelen over utvidet akkrediteringsomfang for produktsertifisering har ikke rukket å lagt seg før Åkerblå utvider på nytt. Denne gangen er det hovedkomponentbevis vi med stolthet annonserer at vi er innvilget akkreditering for! Teknisk avdeling i Åkerblå AS er dermed en totalleverandør for akkrediterte tjenester innen Nytek-omfanget.

 Et hovedkomponentbevis er en godkjenning av gamle hovedkomponenter som flåte og stålanlegg som ikke er produktsertifisert*, men som likevel er i god nok teknisk stand til å kunne benyttes i akvakulturaktivitet. Hovedkomponentbevist er gyldig i 3 år fra utstedelse, med mulighet for ytterligere fornyelse hvert 3 år.  Åkerblå er akkreditert til å utføre slike godkjenninger (sertifiseringsoppdrag) gjennom akkrediteringen INSP029.

 *Ordningen omfatter også hovedkomponenter som ER produktsertifiserte, der hovedkomponentens alder overskrider «dimensjonerende brukstid» oppgitt i produktsertifikatet.

Les mer: Hovedkomponentbevis