Skip Navigation

Åkerblå AS kjøper Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS

22. august 2017

Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS og Åkerblå AS har i dag 22. august 2017 blitt enige om en intensjonsavtale om at Åkerblå AS kjøper 100% av aksjene i Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS.

Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS (VFH) har siden selskapet ble etablert i 1989 utført fiskehelse- og hygienetjenester for havbruksnæringen i Vesterålen, Sør-Troms og omegn. Selskapet er 100% eid av Christine Thomassen og har 6 heltids ansatte.

Målet for Åkerblå AS er at oppkjøpet av VFH skal danne et selskap som fortsatt skal være konkurranse dyktig og attraktiv som leverandør for våre kunder innen fiskeoppdrett, samt en attraktivt arbeidsplass for de dyktigste fagfolkene.

Selskapene Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS og Åkerblå AS skal bygge på den gode anseelse, kompetanse, etablerte rutiner, systemer og kundekontakter som hvert av selskapene har i dag.

Ansatte i VFH og ansatte i Åkerblå AS er glade for at avtalen er i havn og ser frem til utviklingen av begge selskap. VFH skal fortsette som i dag med Christine Thomassen som daglig leder.

Som et ledd i begge selskap strategier og videre vekst, er det en viktig avtale som er kommet på plass. Åkerblå AS har hatt gode samtaler og forhandlinger med Christine Thomassen. At vi i dag er kommet til enighet om en avtale, gjør oss både glade og stolte sier administrende direktør i Åkerblå AS Roger Sørensen og daglig leder i VFH Christine Thommassen.

 

Frøya/Sortland - 22.08.2017.

 

Christine Thomassen.                                                            Roger Sørensen.

Daglig leder VFH AS.                                                            Adm.Direktør Åkerblå AS.