Skip Navigation
Sjekker om sjøbunnen er frisk

Hitra-Frøya har vært med oss ut i felt

Broodstock Capital inn i Åkerblå

Sjømatinvestor Broodstock Capital går inn på eiersiden av det norske havhelseselskapet Åkerblå AS.

Åkerblå lanserer E-kurs i februar!

Vi i Åkerblå lanserer det første E-kurset i fiskevelferd i løpet av februar.

Åkerblå styrker FoU engasjementet og oppretter egen FoU avdeling

Halvor Hektoen er ansatt som leder for en nyopprettet FoU-avdeling i Åkerblå