Skip Navigation
Vi lanserer fjerninspeksjon som supplement til tradisjonelle båtinspeksjoner

Målet er å behovsprøve ressurser i større grad. Fiskehelsepersonell er til tider en begrenset ressurs, samtidig bruker båtene i noen tilfeller uforholdsvis mye tid på logistikk rundt inspeksjoner. Vi har et mål om å effektivisere denne aktiviteten

Åkerblå kjøper alle aksjene i FoMAS – Fiskehelse og Miljø AS

Åkerblå Group AS kjøper de resterende aksjer i FoMAS Fiskehelse og Miljø AS, 1. august 2019.

Nå kan servicebåtpersonell ta fiskevelferdskurs på nett hos Åkerblå!

Og om kort tid lanseres også flere kurs!

Nå kan servicebåtpersonell ta fiskevelferdskurs på nett hos Åkerblå!

Slakteri – Servicebåt – IMM – Brønnbåt

Ledig stilling
Vi søker en erfaren fagperson til fiskehelseteamet

…hvis du er den rette for oss!