Skip Navigation
«Labridae» på plass i Sandnessjøen

«Labridae» er en 40 fots arbeidsbåt

Åkerblå Group AS gjør oppkjøp i Storbritannia

Investerer i britiske Ocean Ecology Ltd, som er spesialist på miljø- og havundersøkelser.