Skip Navigation
John Andreas Ness inn som prosjektleder i «Akvademiet»

Åkerblå har styrket sin satsing på kurs og undervisning

Åkerblå Group AS kjøper 100% av aksjene i Kystplan AS

Åkerblå Group As har kommet til enighet med Kystplan AS hvor Åkerblå Group AS kjøper 100 % av aksjene i selskapet.

Alle E-kurs tilgjengelig for skoleelever

Framtida er blå, og ligger i hendene til våre ungdommer